Elevhälsa

Skolsköterska: Yvonne Knutsson, yvonne.knutsson@vigs.se, 070/583 06 01

Kontakt med nedanstående förmedlas av skolsköterskan

Skolläkare: Martin Bayard
Skolkurator: Bengt Callenholm
Skolpsykolog: Ann Ekerot

 

Elevhälsans medicinska verksamhet i skolan har som huvuduppgift att erbjuda eleverna hälsokontroller, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.

I F klass, åk 2,4,6 och 8, görs en allmän, enskild bedömning av hälsotillstånd och utveckling. Vid varje tillfälle inhämtas hälsouppgift från vårdnadshavare. I åk 4, 6 och 8, får eleverna fylla i en hälsoenkät.

  • I F- klass erbjuds vårdnadshavare att vara med vid samtal. Vikt, längd och syn kontrolleras.
  • Åk 2  Längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Åk 4  Längd, vikt och ryggkontroll.
  • Åk 5  Flickorna erbjuds vaccination mot HPV virus, 2 doser.
  • Åk 6  Längd och vikt.
  • Åk 8  Längd och vikt.