Mad Designer at work

Ledsen, men just nu arbetar vi med skolans hemsida.

Tack för ditt tålamod, återkom vid ett senare tillfälle.

Vid brådskande ärende når du oss här:
Rektor: Henrik Lacko (åk F-6) 0727 348 640 E-mail: henrik.lacko@vigs.se

Expedition: 7.45-16.15, Marie: 0470-48 640

Sjukanmälan sker på: 0470-48 640 eller via e-mail sjukanmalan@vigs.se

Fritids: 0727 348 641

Sköterska: Yvonne Knutsson – 0705 830 601

Adress: Norremarksvägen 8, 352 45 Växjö