Så jobbar vi

Vi tror på att en lugn och trygg studiemiljö skapar lust att lära. Varje lektion ska vara motiverande så att vi tillsammans når våra mål.

Att vara flexibla och utgå från varje barns behov är en självklarhet för oss. Likaså att vi visar varandra respekt och tar tillvara allas olikheter. 

Vi jobbar ofta ämnes-övergripande med olika teman för att få förståelse för hur ämnena hänger ihop med varandra. Vi pratar engelska mer än på de flesta andra skolor och du växer in i språket ju äldre du blir.

Språket i centrum

Ett rikt språk är grunden för allt lärande. Med svenska och engelska i centrum får du rätt förutsättningar att utforska världen.

Det finns inget krav på att kunna engelska när man börjar F-klass, utan vi ökar successivt mängden engelska under hela skoltiden. Målet är att eleverna när de går ut årskurs 9, ska känna sig lika bekväma med engelska som med svenska. Detta mål jobbar vi mot genom att en hel del undervisning sker på engelska. På skolan arbetar också några lärare med engelska som modersmål. Att en del av skolans elever har engelska som modersmål ökar skolans internationella karaktär.

Vi uppmuntrar även alla att lära sig flera språk och i årskurs 6 väljer eleven Moderna språk, exempelvis franska, spanska eller tyska.

Vi har sedan ett par år tillbaka haft Erasmusprojekt igång där elever får möjligheten att resa ut i Europa och få kontakter, utöka sina språkkunskaper och få omvärldsförståelse. Vi har även en förstelärare med uppdrag att utveckla engelskkunskaperna och internationella utbyten.

Schyssta mot varann

För oss handlar språk också om hur vi är mot varandra – att vi har ett schysst språk i klassrum, korridorer och på skolgården.

Tillsammans skapar vi en fin kultur och gemenskap där elever, lärare och andra på skolan trivs, känner sig trygga och visar stor hänsyn till varandra. 

Våra resultat

Hos oss får varje elev chansen att bli sitt bästa jag och lära sig mesta möjliga utifrån sina förutsättningar.

Här på Växjö internationella grundkola, VIGS, jobbar vi mycket tillsammans i grupp. Vi vill att eleverna både ska bli starka individer och att bli en del av ett starkt team. Våra elever är ambitiösa och våra betyg och omdömen har alltid legat på en hög nivå jämfört med andra skolor i länet. 

De enkätundersökningar som Skolinspektionen genomfört visar att våra vårdnadshavare är mer nöjda än rikssnittet. Detta gäller inom de flesta undersökta områden under samtliga år. 

Även personal och elever är mer nöjda än genomsnittet på de flesta områden.

Aktiviteter

Vi hittar ofta på roliga och lärorika aktiviteter som skapar gemensamma minnen.

Vi är övertygade om att vi genom omvärldskontakter, i form av såväl fysiska studiebesök och utflykter som digitala möten, skapar en större förståelse för den värld vi lever i. Vi gör studiebesök och utflykter till exempelvis Kalmar slott, bondgårdar, reningsverk, glasbruk, utvandrar-hajk, utförsåkning i Hanaslöv, kulturarvscentrum med mera. 

De digitala mötena handlar om allt från ett virtuellt studiebesök inne i regalskeppet Vasa till att chatta med ungdomar från andra länder om mänskliga rättigheter.

Årskurs 9 åker varje år iväg på en resa tillsammans. 

Modersmåls-undervisning

Vi vill att du ska utvecklas i ditt modersmål.

Vi erbjuder modersmålsundervisning i engelska, tyska, franska, spanska, arabiska, somaliska och ryska och samarbetar med andra skolor i Växjö, Montessoriskola, Thorén Framtid och Kronobergs skola. Får vi tillsammans på våra skolor ihop fem elever som har behov av ett språk erbjuder vi modersmålsundervisning hos oss på Växjö internationella skola.

På rasten

Rasterna är viktiga delar av skoldagen hos oss.

Vi är övertygade om att en hög vuxennärvaro även på rasterna gör att dessa stunder blir både roligare och lugnare. Vår litenhet gör också att alla elever känner all personal, och att de äldre eleverna känner de yngre. Det tycker vi är härligt!

Läs mer om vår skolgård

Bra info i Admentum

I appen Admentum som du enkelt laddar ner till din smarta telefon finns all information du som elev och vårdnadshavare behöver.

Här hittar du information om läsårstider, lov, studiedagar och övriga schemabrytande aktiviteter. Här finns kontaktuppgifter till lärare och skolsköterska.

Du som vårdnadshavare har en egen inloggning till Admentum där du utöver praktisk information kan följa ditt barns utveckling. Du kan se resultat på prov och inlämningsuppgifter samt individuell utvecklingsplan (årskurs 1-5) och betyg (årskurs 6-9). Även ditt barns närvaro, sjukanmälan och ledighetsansökan hanteras via detta system.

Har du problem att logga in på Admentum? Kontakta Magnus Lindwall som är vår skoladministratör.

Elevhälsan

Hos oss finns specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolläkare som jobbar både förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övrig personal. Hör av dig till din mentor alternativt rektor om du har frågor om elevhälsan.